Inhoudsopgave
< Terug naar helpdesk

Hoe content slepen en neerzetten op de kalender?

Als je voorkeur hebt voor het plannen van inhoud via slepen en neerzetten op de kalender, zal dit artikel je de beste werkwijzen geven om dit te doen.

Er zijn 3 verschillende weergaven op de kalender: maandelijks, wekelijks en dagelijks. Elk heeft zijn eigen voordelen en beperkingen, maar allemaal zijn ze nuttig!

Maandelijkse weergave:

Deze weergave is het beste te gebruiken als een macro-weergave van de inhoud die je hebt gepland om te plaatsen.

Je kunt inhoud slepen en neerzetten om deze te plannen in deze weergave, maar deze weergave heeft de meeste beperkingen wat betreft wat je wel/niet kunt veranderen.

Het bericht wordt gepland op het statistisch beste tijdstip om te plaatsen, op basis van gegevens over de prestaties van eerdere berichten.

Je kunt inhoud niet slepen om de tijd van het bericht te wijzigen, maar je kunt wel slepen om de dag van plaatsing te wijzigen.

Wekelijkse weergave:

Deze weergave is een goed compromis, waar je een week aan inhoud kunt zien, maar iets meer mogelijkheden hebt dan in de maandelijkse weergave.

Bij het neerzetten op de kalender kun je het tijdstip van plaatsing kiezen in intervallen van 30 minuten.

Je kunt de inhoud slepen naar verschillende 30-minutenintervallen om de oorspronkelijk geplande tijd van een bericht te wijzigen.

Je kunt nog steeds de inhoud slepen naar een andere dag om het opnieuw te plannen.

Dagelijkse weergave:

Deze weergave stelt je in staat om de inhoud op micro-niveau te bekijken, waarbij je mogelijkheden beperkt zijn tot die specifieke dag waarop je kijkt. De mogelijkheden zijn vergelijkbaar met die van de wekelijkse weergave.

Je kunt inhoud plaatsen in dezelfde 30-minutenintervallen als in de wekelijkse weergave en opnieuw plannen door te slepen naar de 30-minutenintervallen.

Het belangrijkste verschil met de wekelijkse weergave is dat je de dag van plaatsing niet kunt wijzigen.